pages

Saturday, 24 November 2012

RPH DSV TAHUN 3


RANCANGAN PENGAJARAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3
Tahun : 3
Modul : Bidang Membuat Corak dan Rekaan
Aktiviti : Renjisan dan Percikan
Tema : Objek Buatan Manusia
Tajuk : Penanda Buku
Masa : 60 minit
Jenis-jenis Media : Alat : berus lukisan, palet, berus gigi, dan sikat
Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau
cat tempera
Bahan Bantu Mengajar : Contoh corak Renjisan dan Percikan
EMK : Keusahawanan, Kreativiti, dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN
1.          Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan, warna, harmoni dan
kepelbagaian yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam
penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan.
2.         Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media
dan teknik dalam penghasilan corak untuk dijadikan penanda buku.
3.         Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.
4.         Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni
dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
2.1          Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni
visual yang ada pada renjisan dan percikan.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Jalinan - tampak
2.1.1.2 Warna - primer dan sekunder
2.1.2 Prinsip Rekaan
2.1.2.1 Harmoni - warna dan jalinan
2.1.2.2 Kepelbagaian - warna
2.2         Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik menggunakan dalam penghasilan renjisan dan percikan.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat - berus lukisan, berus gigi, palet dan sikat
2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik - renjisan dan percikan
2.3         Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.
2.3.1      Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
2.3.2     Menggunakan bahasa seni visual iaitu jalinan, warna, harmoni dan kepelbagaian
dalam penghasilan karya
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya
2.4         Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN
STANDARAD PEMBELAJARAN
ILUSTRASI AKTIVITI
Persepsi Estetik
à   Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan.
à   Guru menyatakan definisi renjisan dan percikan.
à   Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.

Aplikasi seni
à   Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan.
à   Guru menunjukkan proses membuat corak teknik renjisan dan percikan:
Ø  menunjuk cara bancuhan warna yang betul.
Ø  merenjis warna menggunakan berus pada permukaan kertas lukisan.
Ø  menunjukkan contoh penanda buku yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikanEkspresi kreatif
à   Murid menghasilkan corak renjisan dan percikan mengikut langkah yang ditunjukkan oleh guru.
à   Murid mengulangi aktiviti renjisan dengan pelbagai warna sehingga memenuhi permukaan kertas lukisan.
à   Murid menghasilkan penanda buku mengikut kreativiti.Apresiasi Seni
à   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.
à   Murid menghargai dan menceritakan hasil karya sendiri dan rakan secara lisan.